मराठी

स्वातंत्र्य लाभले आम्हाला : राहुल पिंगळे

स्वातंत्र्य   स्वातंत्र्य लाभले आम्हाला स्मरण करितो त्या स्वातंत्र्यवीरांचे नाही फेडू शकत उपकार मातृभूमीसाठी रक्त सांडणा-यांचे प्रत्येक श्वास आहे त्यांचा...

कवि और कविता : पाऊसकाळी – कांचन प्रकाश संगीत kaanchan prakash sangeet

पाऊसकाळी कधी पाखरू उदास होते मन भिंगुळते क्वचित उसवते, फांदीवरती ठाव मिळुनही स्थिरावया घाबरते श्याम धवळ तळमळते. तेच पाखरू आनंदुनि...

Kavi Aur Kavita : कांचन प्रकाश संगीत की दो रचनाएँ

या फुलांच्या रूपरश्मी या फुलांच्या रूपरश्मी स्पर्शिती मनमोकळ्याला परकेपणा नाही मिसळला....... या फुलांच्या रंगऊर्मी वर्ख राजस आणि थोडा संन्यासही आहे मिसळला...........

कांचन प्रकाश संगीत : कवि और कविता

ढग ढगात पाऊस पावसात झाकोळ उमटत नाहीत मित्राची पाउले उगाच हळव्या आठवणींनी जीव मात्र उले...... आठवण आठवणीतले दिवस दिवसात दडलेले...

कांचन प्रकाश संगीत की तीन रचनाएँ – पाऊस पिकलाs, तांबुस हिरव्या और मदनबाण Kavi Aur Kavita

पाऊस पिकलाs पाऊस पिकलाs आंबा  संपलाss कुण्या एका आंब्याने पण रोपा जपला  ।। रोपा पहा कसा उगवूssनी आला बघत्याच्या नजरेला कवतिकाचा...

कान्हुला : कवि और अविता – कांचन प्रकाश संगीत

  कान्हुला श्रीरंग तान्हुल्याचे कौतुक किती करू मी वाटे  लहानग्याला  आता  उरी  धरू मी । पावा हातात चिमणा लडिवाळ धून...